Tsev > Xov xwm > Ntsiab lus
Lub koom haum Hobart vuam tshuab Announces yam kawm tshiab: Thawm nyeem lawm
Mar 12, 2016

Hobart lub koom haum kev Welding Technology Announces tshiab thaum kawg: tshaj thawm nyeem ntawv-rau lo lus teb rau demand ntawm kev lag luam, tus Hobart lub koom haum uas vuam Technology lawm xwb ntxiv Advanced thawm nyeem kom tshiab rau thaum lawv tseem yam ntxwv thiab yeeb nkab vuam Program thiab yam ntxwv vuam Program. Thaum kawg no yog qhib rau cov tub txawg kev lag luam uas xav mus nthuav lawv thawm txuj ci.

Kawm kom paub ntau thawm nyeem yog tsim lug txhim khu cov me nyuam yuav paub thiab cov peev xwm nkag rau welding kev lag luam. Yog thaum tiav thaum kawg no, cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum tau muaj kev kawm los ntawm cov qauv siv txoj kev thiab txhais blueprints thiab drawings kav thiab thov cov ntaub ntawv no, siv cov xab cov cuab yeej hauv layout thiab los ua ke, muaj ib theem pib taub leb, specifications thiab qauv thiab kuj yuav tsum paub txog lub luag hauj lwm ntawm ib tug kws cam hlau nyob hauv kev tswjhwm.